Wat is dividend?

Wat is dividend?

Wanneer jij een dividend bezit dan ontvang jij een deel van de winst van een bedrijf of een deel van de ingehouden winsten die een vennootschap uitbetaalt aan haar aandeelhouders. Wanneer een bedrijf winst genereert en ingehouden winsten verzamelt, kunnen deze winsten worden geherinvesteerd in het bedrijf. Het is ook mogelijk dat deze winsten worden uitbetaald aan de mensen die in het bezit zijn van een aandeel. Het jaarlijkse dividend per aandeel gedeeld door de aandelenkoers is de dividendrendement.

Hoe een dividend werkt

De waarde van een dividend wordt bepaald per aandeel. Iedere aandeelhouder van dezelfde klasse ontvangt een gelijke hoeveelheid geld. De betaling moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De vervaldatum is de dag waarop een gedeclareerd dividend wordt uitbetaald. De aandeelhouder ontvangt dan het geld.

Soorten dividenden

Er zijn verschillende soorten dividenden die een bedrijf aan haar aandeelhouders kan uitbetalen. Hieronder vind jij een lijst en een korte beschrijving van de meest voorkomende typen die aandeelhouders ontvangen. Soorten zijn onder andere:

  • Contant geld. Dit is de betaling van daadwerkelijk geld van het bedrijf rechtstreeks aan de aandeelhouders en is de meest voorkomende vorm van betaling. De betaling gebeurt meestal elektronisch (overschrijving), maar kan ook per cheque of contant worden betaald.
  • Aandelen. Aandelendividenden worden uitgekeerd aan aandeelhouders door het uitgeven van nieuwe aandelen in het bedrijf. Deze worden uitbetaald pro-rata, op basis van het aantal aandelen dat de belegger al bezit.
  • Activa. Een onderneming is niet beperkt tot het betalen van uitkeringen aan haar aandeelhouders in de vorm van contanten of aandelen. Een bedrijf kan ook andere activa uitbetalen zoals effecten, fysieke activa en onroerend goed, hoewel dit geen gebruikelijke praktijk is.
  • Speciaal. Een speciaal dividend is een dividend dat wordt uitgekeerd buiten het reguliere beleid van een bedrijf (d.w.z. driemaandelijks, jaarlijks, enz.). Het is meestal het gevolg van het hebben van overtollig geld bij de hand om de één of andere reden.
  • Gemeenschappelijk. Dit verwijst naar de klasse van aandeelhouders (d.w.z. gewone aandeelhouders), niet naar wat er daadwerkelijk als betaling wordt ontvangen.
  • Voorkeur. Dit verwijst ook naar de klasse van aandeelhouders die de betaling ontvangen.
  • Andere. Andere, minder gebruikelijke, soorten financiële activa kunnen worden uitgekeerd als dividenden zoals opties, warrants, aandelen in een nieuwe spin-outmaatschappij, enz.