Technische analyse aandelen

Technische analyse aandelen

Bij het handelen op de aandelenmarkt kan het handig zijn om een technische analyse te maken van de aandelen waarin jij interesse hebt. Dit type analyse doet een poging tot het voorspellen van de prijsbewegingen door prestaties van het aandeel in het verleden. Er wordt met name gekeken naar de verhouding tussen de prijs en het volume van het aandeel.

De technische analysemethode is over de laatste jaren steeds populairder geworden. Het omvat een mogelijke en waarschijnlijk correcte interpretatie van patronen die men terug kan zien in grafieken. Aan het einde van de technische analyse zijn er een aantal punten aangewezen in de voorspellingscurve van het aandeel. Deze punten geven duidelijke tijdstippen aan waarop het verstandig is om het aandeel te kopen of te verkopen.

De hulp van indicatoren

Wanneer jij een technische analyse gaat maken dan ga jij uiteraard indicatoren gebruiken. Deze indicatoren kunnen jou helpen bij het opsporen van kansen op de aandelenmarkt. Er zijn ontzettend veel indicatoren en het is onmogelijk om ze allemaal afzonderlijk te bestuderen. Vaak is het voldoende om indicatoren te gebruiken die zijn gebaseerd op prijs en volume.

Bij het maken van een technische analyse is het belangrijk om de indicatoren over meerdere tijdframes te bekijken om zo een goed beeld te krijgen van het verloop van de zaken. Daarnaast is het bij een groter beeld vaak ook gemakkelijker om een patroon te herkennen.

De verschillende indicatoren die jij kunt bestuderen zijn:

  • Technische indicatoren
  • Prijsindicatoren
  • Momentum-indicatoren

De aannames van een technische analyse

De prijs van een aandeel wordt, zoals veel handelaren weten, bepaald door de balans tussen de vraag en het aanbod. De technische analyse is waterdicht als alleen deze factoren de prijs beïnvloeden. Om dit idee te realiseren kent het model van de technische analyse drie aannames:

  1. Hoge liquiditeit. Liquiditeit is een factor welke gekoppeld is aan het volume. Als er veel aandelen op de markt zijn dan heeft het kopen of verkopen van één enkel aandeel niet veel invloed op de prijs. Als een bedrijf slechts een kleine hoeveelheid aandelen heeft dan is de invloed wel erg groot. Vaak leidt dit tot lage prijzen van de aandelen. De individuele beleggers vormen dan grote externe krachten op de koersprijs waardoor een technische analyse niet meer betrouwbaar is.
  2. Geen kunstmatige prijswijzigingen. Er zijn een aantal factoren die een kunstmatige prijsbeweging kunnen activeren zoals splitsingen en het uitkeren van dividenden. Deze acties worden door een individu of een bedrijf kunstmatig aangezet. Immers, er wordt vooraf bepaald dat de actie gaat plaatsvinden. Stel dat het dividend wordt uitgekeerd. Als beleggers zien hoeveel winst een aandeel oplevert dan willen zij ook het aandeel hebben. Hierdoor stijgt de prijs. Een niet-natuurlijke invloed op de prijs zorgt ervoor dat de technische analyse niet meer uitgevoerd kan worden.
  3. Geen extreem nieuws. Uiteraard zijn er ook altijd een aantal onverwachte zaken die kunnen plaatsvinden binnen een bedrijf. Stel dat de eigenaar van een bedrijf plots komt te overlijden of een bedrijf wordt door een gebeurtenis negatief in het nieuws gebracht. Dit soort factoren worden ‘extreem nieuws’ genoemd. Dit extreme nieuws kan een grote invloed hebben op de koersgrafiek waardoor een technische analyse erg lastig wordt.

Bij het maken van een technische analyse worden er dus drie aannames gedaan. Als eerste gaat de analyse ervan uit dat er in de toekomst geen kunstmatige prijsbewegingen optreden en er geen sprake gaat zijn van extreem nieuws. Daarnaast gaat de technische analyse er ook altijd vanuit dat een bedrijf een hoge liquiditeit heeft. Het is belangrijk om van tevoren goed te kijken of deze aannames aansluiten bij het gekozen bedrijf. Zo niet, dan is het verstandig om een andere analyse techniek toe te passen.