Dividend in het buitenland

Dividend in het buitenland

Wanneer jij gaat beleggen of investeren in aandelen dan kun jij betrokken raken bij verschillende bedrijven. Vooral de Amerikaanse beurzen zijn erg populair onder beleggers. Als Nederlander is het niet verboden om aandelen te kopen in een buitenlands bedrijf. Ook het beleggen in bedrijven die niet afkomstig zijn uit Nederland is toegestaan. Echter, wanneer jij van plan bent om te handelen met het buitenland dan is het verstandig om je goed te verdiepen in de belastingen. Als jouw dividend uitgekeerd wordt vanuit het buitenland, dan is de hoeveelheid belasting die jij betaalt afhankelijk van de belastingtarieven in het land van herkomst en de belastingheffing in Nederland.

Dividend is inkomen

Wanneer jij gaat beleggen in bijvoorbeeld aandelen dan kun jij dividend gaan ontvangen. Het dividend is afkomstig van het bedrijf waartoe de aandelen behoren. Het dividend is een bedrag aan geld dat afhangt van bijvoorbeeld de koerswinst, de winst van het bedrijf en de prestaties van het bedrijf in het afgelopen jaar. Kort gezegd is dividend dus geld dat jij ontvangt als beloning voor jouw acties (je beleggingen). Op deze manier is dividend dus inkomen.

Inkomstenbelasting

Zoals velen wel zullen weten betalen Nederlanders inkomstenbelasting. Gezien dividend een vorm van inkomen is behoort het ontvangen geld meegerekend te worden in het belastbare inkomen. Om het beleggen te belonen heeft de Nederlandse overheid een aantal uitzonderingen opgesteld. Indien jij 5% of meer aandelen van een bedrijf in bezit hebt dan kun jij vrij gesteld worden van de Nederlandse vennootschapsbelasting. Ook als dit niet zo is kun jij een tegemoetkoming ontvangen voor de belasting die jij moet betalen over het ontvangen dividend. Wil jij weten hoe de Nederlandse regeling precies in elkaar zit? Kijk dan op de website van de belastingdienst in Nederland of praat met een financieel adviseur.

Bronbelasting tegen belastingontwijking

Wanneer jij op onderzoek gaat naar de belastingregels rondom dividend uit het buitenland dan zul jij al snel tegen de wet voor bronbelasting aanlopen. Bronbelasting kan gezien worden als een extra belasting op het ontvangen dividend uit het buitenland. De nieuwe wet is vooral bedoeld om de geldstroom naar landen te beperken die een laag belastingtarief kennen. De nieuwe wet wordt momenteel vormgegeven en zal, indien aangenomen, in 2024 van kracht worden. Wanneer jij in het buitenland dividend wilt gaan ontvangen is het belangrijk om de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel in de gaten te houden.