Veel ondernemers nog huiverig om te investeren in digitalisering

Veel ondernemers nog huiverig om te investeren in digitalisering

De afgelopen jaren hebben veel ondernemers en winkels ervoor gekozen hun diensten (ook) online aan te bieden. Vaak moesten ze wel, als gevolg van de vele restricties en lockdowns door het corona virus. Toch heeft nog lang niet iedere onderneming de voordelen van de digitale wereld ondervonden. Waar ligt dat aan?

Er zijn namelijk talloze mogelijkheden die bedrijven kunnen inzetten, van online marketing om meer naamsbekendheid en klanten te werven, tot automatisering om processen efficiënter in te richten en dus meer tijd over te houden voor zaken die het bedrijf laten groeien. De kansen liggen er. Niet voor niets kwam onlangs het initiatief “mijndigitalezaak” – een samenwerking van onder meer MKB-Nederland en de KvK – om ondernemers te helpen de eerste stappen naar digitalisering te zetten. Wat zijn de drempels?

1. Een veranderend economisch klimaat

We worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met de vrees dat we afkoersen op een recessie. Centrale banken hebben er voor het eerst in jaren weer eens voor gekozen om de rentes te verhogen. Doorgaans is het de technologische sector die hier het eerst de gevolgen van ondervindt.


Lange tijd kon het niet op wat betreft investeringen in IT en technologie. Omdat geld heel lang “gratis” was door de lage rentestanden, werd er volop geïnvesteerd in technologische ontwikkelingen en digitalisering. Nu het economische klimaat er wat minder rooskleurig begint uit te zien, merkt juist deze sector al direct een groeiende terughoudendheid bij bedrijven om in digitalisering te investeren.

2. We zitten na een digitaliserings golf

Daarmee samenhangend zou je kunnen stellen dat de bedrijven en ondernemers die geneigd zijn om te investeren in digitalisering, dat inmiddels wel gedaan hebben. Tijdens corona moest er immers halsoverkop worden overgeschakeld op digitale vormen van communicatie of het online aanbieden van producten en diensten.

Wie hiertegen destijds de hakken in het analoge zand bleef zetten, zal nu ook niet snel geneigd zijn alsnog die stap naar online te zetten. Terwijl het juist een manier is om nu alvast te werken aan de toekomstbestendigheid van ondernemingen in de toekomst. Want als de corona pandemie één ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de toekomst online ligt.

Daarnaast is digitaliseren natuurlijk meer dan het openen van een webshop. Bij tal van bedrijven is er nog een zee aan winst te behalen door terugkerende processen, of het beheer van klantenbestanden te automatiseren. Zelfs een bedrijf dat haar diensten niet online wil (of kan) aanbieden profiteert daarmee van geoptimaliseerde bedrijfsprocessen.

3. Een onduidelijke markt

Ondernemers die wel willen digitaliseren, lopen ook al snel tegen problemen aan. Met name tegen de vraag waar zij moeten aankloppen. Juist daarom werd die hierboven al genoemde campagne “Mijn Digitale Zaak” in het leven geroepen. Wie daar de vragenlijst doorloopt ziet al snel hoeveel mogelijkheden er zijn.

Een van die opties is online marketing, maar ook het vinden van een online marketing bureau om daarin te ondersteunen is geen sinecure. Iedereen met een internetverbinding kan zichzelf immers aanbieden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Dat maakt het voor ondernemers nog lastiger om te bepalen hoe dat (in veel gevallen bescheiden) marketingbudget het beste kan worden ingezet. Het is natuurlijk best eng om een deel van dat budget aan iets te besteden waar je nog nooit de resultaten van hebt ervaren.